Bedømmelsesplaner  

Skolens bedømmelsesplaner beskriver hvorledes eleverne og de studerende bliver bedømt ved afsluttende prøver samt omfanget af løbende evalueringer.

Bedømmelsesplanerne bliver løbende opdateret som følge af eksempelvis ændringer i bekendtgørelser.
Eleven/den studerende har mulighed for at se hvorledes eksamensform og antal af prøver i uddannelsens enkelte elementer.


Du kan finde bedømmelsesplaner for alle forløb i nedenstående links.


Bedømmelsesplan for Grundforløb 1
Bedømmelsesplan for Grundforløb 1 Dansk
Bedømmelsesplan for Grundforløb 2
Bedømmelsesplan for Grundforløb 2 Biologi F Niveau
Bedømmelsesplan for Grundforløb 2 Naturfag F Niveau
Bedømmelsesplan for EUX Grundforløb 1
Bedømmelsesplan for EUX Grundforløb 2
Bedømmelsesplan for Studenterforløb Grundforløb 2
Bedømmelsesplan for Studenterforløb 1. Hovedforløb
Bedømmelsesplan for 1. Hovedforløb
Bedømmelsesplan for 1. Hovedforløb Naturfag
Bedømmelsesplan for 2. Hovedforløb
Bedømmelsesplan for Produktionsleder
Bedømmelsesplan for Agrarøkonom