EUD10  

Gråsten Landbrugsskole er en del af undervisningen for de unge mennesker i i 10 klasse som har valgt EUD10.

Der er indgået samarbejde med 10. klasser i Tønder, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg Kommune.
Indholdet af EUD10 er en smule varieret afhængig af hvilken kommune det drejer sig om.

Overordnet er indholdet i den undervisning er vi er en del af, omhandlende en viden omkring erhvervsuddannelser specielt under indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

Vi tilstræber i høj grad at den mere anvendte undervisning i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole medvirker til at den unge bliver klar til valget af uddannelse samt motiveret til at yde sit bedste også i grundfagene som eksempelvis dansk og matematik.