Planteavlen  

Fiskbæks jorde er i overvejende grad JB 6 og 7 og dermed god jord til vinterhvede hvorfor denne afgrøde prioriteres højt i lighed med grovfoderafgrøderne majs og kløvergræs.

Det meste af jorden ligger lige omkring skolens landbrug.

Langt de fleste arbejdsopgaver udføres med egne maskiner mens der anvendes maskinstation til bl.a. såning af majs samt snitning af både majs og kløvergræs samt udkørsel af husdyrgødning.

Det samlede dyrkede areal udgør ca. 225 ha (inkl. forpagtninger)

Hent Markkort i stort format billede 8mb Her
Hent Markkort i lille format billede 0.5mb Her
Hent Markkort i PDF Her