Landbruget på Fiskbæk  

  

  

 
Landbruget på Fiskbæk er en del af Gråsten Landbrugsskole. Til Fiskbæk hører 212 ha (dertil forpagtes ca. 25 ha fra naboer). Desuden er der en malkekvægsbesætning samt en sobesætning med salg af 32 kgs grise. Læs mere om de enkelte driftsgrene i undermenuerne.

Landbruget drives som et almindeligt landbrug med ansatte til den daglige drift, men anvendes derudover i høj grad også i den daglige undervisning på alle niveauer af uddannelserne, der udbydes på skolen.

I Gråsten Landbrugsskoles værdigrundlag, indgår også punkter vedrørende landbruget på Fiskbæk, hvor følgende fremhæves:

At skolen driver et tidssvarende landbrug med respekt for økonomi, undervisning, dyrevelfærd, miljø og naboforhold.