Sociale klausuler  

På Gråsten Landbrugsskole er vi opmærksomme på den sociale indsats.
Vi vil være med til at mindske risikoen for, at nuværende medarbejdere bliver udstødt og bidrage til, at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet.

Vi er opmærksomme på, at nogle medarbejdere i kortere eller længere perioder kan have særlige udfordringer. Vi opfordrer disse medarbejdere til at komme til ledelsen, så vi sammen kan se på, hvilke tiltag der kan gøre hverdagen lettere.

Vi har en tradition for at ansætte på særlige vilkår, såsom personer der opfylder kriterierne for at komme i flex- eller skånejob, ligesom vi tager store hensyn til allerede ansatte.

Vores årsværk i 2015 er på 52,3 heraf 5% i flexjob.


Bekendtgørelse om sociale klausuler, bek. Nr. 20 af 13/01/2014 >>Klik her<<


Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud >>Klik her<<