Gråsten Landbrugsskoles centrale databaser  

Uddannelsesinstitutionen skal anvende de centrale databaser, der stilles til rådighed.

Institutionen skal i henhold til §13 i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, anvende de administrative systemer, som fremgår af UVMs gældende IEU-instruks.

Gråsten Landbrugsskole anvender følgende systemer:

Lønsystem:
Statens lønsystem (SLS), og følger de vejledninger, som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet til systemet.

Økonomisystem:
Navision Stat til løbende regnskabsføring og følger de vejledninger som STIL stiller til rådighed for systemet.

Studieadministrative systemer:
EASY-A til indberetning af oplysninger til UVM

EASY-P til registrering af uddannelsesaftaler, søgende elever
Elevplan til understøttelse af erhvervsuddannelsesreformen

Gråsten Landbrugsskole anvender de vejledninger som STIL stiller til rådighed for alle systemer.