Evalueringer  

Skolens principper for tilrettelæggelsen af det systematiske kvalitetsarbejde:

Procedurer for selvevaluering
Procedurer for løbende informationsindsamling
>>Klik her<<


Gråsten Landbrugsskole deltager i den landsdækkende elevtrivselsmåling via firmaet Ennova. Skolen er siden 2010 og frem til 2015 blevet kåret til landets bedste erhvervsskole af vore elever og studerende.

Alle skolens elever og studerende laver derudover en skriftlig evaluering ved det enkelte skoleforløbs afslutning. Denne evaluering inddrages i planlægning af kommende forløb sammen med elevtrivselsmålingen

Resultatet af elevtrivselsmålingerne ses i nedenstående link.

Rapport for 2010
Rapport for 2011
Rapport for 2012
Rapport for 2013
Rapport for 2014
Rapport for 2015