Gennemsigtighed  For at tydeliggøre tallene omkring: 6 mdrs. Overgang til uddannelse i procent, Studietid og fuldførelsestid samt efterfølgende beskæftigelse er der indsat nedenstående links til uddybning af resultaterne for Gråsten Landbrugsskole.

For nærmere interesse omkring frafald henvises til skolens handlingsplaner for øget gennemførelse.

Link til 6 mdrs. overgang til uddannelse i procent Klik her

Link til Studietid og fuldførelsesprocent Klik her

Link til Beskæftigelsesprocent Klik her