Formidling og læring  


På Fiskbæk Naturskole vil vi gerne videregive vores fascination, forundring og glæde over naturen til især børn og unge, men også voksne.

Det er vores ambition at hjælpe andre til at bruge naturen som pædagogisk rum for formidlings- og læringsforløb, der kan skabe faglig og personlig udvikling, men samtidig også større indsigt i og forståelse for naturen og det omgivende samfunds tilknytning til den.

På Fiskbæk Naturskole har vi fødderne godt og solidt plantet i mulden. Vi har nemlig, som vores logo antyder, det ene ben i naturen og det andet i landbruget. To indlysende uadskillelige størrelser, der klart synliggør menneskets dybe afhængighed af naturen.

Naturen skaber grundlag for og danner rammen om vores liv. Det er vigtigt at gøre opmærksom på i en verden hvor flere mennesker synes at distancere sig fra naturen og derved miste forståelse, respekt og omtanke for selvsamme. En distancering, der også afspejler sig i et efterhånden meget begrænset kendskab til fødevareproduktion og landbrugets rolle i den sammenhæng.

Derfor indgår menneskets fundamentale tilknytning til naturen som et naturligt og centralt element i flere af vores formidlings- og læringsforløb.

Fiskbæk Naturskoles aktuelle undervisningsforløb kan ses på www.naturvejlederne.dk