Om Fiskbæk Naturskole  

Fiskbæk Naturskole blev etableret i 2008 i et samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole og Sønderborg Kommune. Etablering blev muliggjort med støtte fra Friluftsrådet, Fabrikant Mads Clausens Fond og BHJ Fonden

Naturskolen deler adresse med Gråsten Landbrugsskole og har til huse i landbrugsskolens gamle kostald. Den gamle kostald er blevet forvandlet til et stort, moderne og meget fleksibelt naturskolelokale. En fantastisk base hvorfra mange forskelligartede læringsaktiviteter kan foregå.

Fiskbæk Naturskole benyttes af Naturvejlederne Sønderborg til naturformidling og læringsaktiviteter omkring landbrug. l forbindelse med naturskolen ligger Haver til Maver. Fiskbæk Naturskole er en af Sønderborg Kommunes tre naturskoler.
Læs mere om Naturvejlederne Sønderborg på www.naturvejlederne.dk eller på Facebook under Naturvejlederne Sønderborg Kommune.

Folkeskolerne og dagtilbuddene i Sønderborg Kommune tildeles hvert år et antal besøg og kan, indenfor de aftalte rammer, benytte Naturvejledernes tilbud gratis.
Andre brugergrupper kan benytte sige af naturvejledernes tilbud mod betaling. Kontakt os for at høre nærmere.
Alle henvendelser vedr. booking og reservation af naturvejledning rettes til naturvejlederne via naturvejlederne@sonderborg.dk eller 88 72 54 95.

Alle henvendelser vedr. lokaleleje og vores lejrskolefaciliteter (Sov som et svin) rettes til Gråsten Landbrugsskole gl@gl.dk eller 74 65 10 24.