Skolelivet  

Det aktive kostskoleliv  

Som elev på Gråsten Landbrugsskole (GL) har du samtidig muligheden for at være en del af skolens aktive liv udenfor undervisningstiden. Du kan deltage i kostskolelivet uanset om du har valgt at bo på skolen eller ej.

Sammenhold  

  

  

 
I perioderne udenfor undervisningstiden er skolens fritidsaktiviteter til fri afbenyttelse og de er her for at blive brugt.

Udover selv at tage initiativ til aktiviteter vil GL afholde et til to ugearrangementer pr. uge, disse arrangementer afholdes i samarbejde af GL og elevernes aktivitetsudvalg.

Værelserne  

  

  

 
Har du valgt at have et værelse på GL, er det dit eget ansvar at holde det rent og ryddeligt. Der vil i forløbet være værelseskontrol 3-4 gange.

Hvis der opstår skader på værelserne, skal dette meddeles til pedellen, ved at rette henvendelse til ham ved hans kontor.

Udover ansvaret for værelserne har eleverne selv ansvaret for at værelsesgangene fremstår rene og ryddelige.