Elevråd  

  

  

 

I hver klasse vælges 1 elevrådsrepræsentant til skolens elevråd. Elevrådet konstituerer sig med en formand, næstformand og en sekretær.

Elevrådets arbejde består i at hjælpe med at arrangere fester, står for skolens café og i øvrigt arrangere og deltage i sociale arrangementer på skolen.