Jagttegn - Program og Information  


  

 
På onsdag starter jagttegnkursus på GL.

Undervisningen foregår på Gråsten Landbrugsskole - teori - onsdage den
5/2, 26/2, 4/3 og 22/4 alle dage kl. 1500 - 1900
På GL holdes pause fra kl. 1730 - 1800 - aftensmad.
Praktisk undervisning på skydebanen i Simmersted, Kongstedvej 3d, 6500 Vojens
Lørdage, den 18/4, 25/4 samt 2/5 fra kl. 09:00

På skydebanen er der gratis grillpølser og drikkevarer, så I får stillet jeres sult.

Tidligere anvendte vi undervisningsmaterialet "Vildt og Jagt i Danmark", men dette materiale er udgået.

Vi anvender nu lærebogen "Jagttegnsbogen" fra Institut for Jagt. Bogen koster 499,- kr og kan købes via hjemmesiden www.institutforjagt.dk Der kan også købes en E-lærebog.

Da kurset er baseret på, at du læser en del af stoffet selv, er det et krav, at du deltager hver gang. For at du kan gå op til jagtprøven, skal vi indberette dig til Miljøstyrelsen med besked om, at du har deltaget i undervisningen. Efter kursusafslutning går kursisterne op til jagtprøven, som Naturstyrelsen afholder. Prøven består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Prisen for at deltage på kursus ved min. 15 elever er 2500,- kr. Ved færre end 15 elever er prisen 2900,- kr. Betaling for kurset foregår ved første undervisningsdag 5/2-2020, og du bedes medbringe kontanter. Prøvegebyr ca. 330 kr er ikke med i prisen. Spørgsmål til kursus sker ved henvendelse til kursus-underviserne.

Tilmelding til kursus sker ved henvendelse til Gråsten Landbrugsskole senest 30. januar 2020. Ved tilmeldingen bedes du oplyse navn, CPR-nummer, mobilnummer og e-mailadresse. Skolen kan evt. indkøbe lærebøger samlet. Dette aftales med skolen. Ved henvendelse til underviserne kan du få en rabat-kode til indkøb af undervisningsmateriale.
Kursister, der tidligere har deltaget i vores kursus, får 1000,- i rabat på kursusgebyr.

Benny Clausen mobil 5164-5042, mail 74575948@pc.dk
Jørgen Duus mobil 2162-4612, mail jkduus1950@gmail.com
Begge autoriserede jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører.