Dagens Program - Elevmøde og Jubilarsammenkomst 2019  

kl. 09.00-10.00: Ankomst og udlevering af navneskilt.
Kaffe i forhallen.

kl. 10.10: Velkomst v. Forstander Bjarne Ebbesen

kl. 10.10 Generalforsamling i Gråsten Elever - Dagsorden ifølge vedtægterne.

kl. 10.30: Sammenkomst med årgang

kl. 12.00: Fotografering

kl. 12.30: Jubilarmiddag

kl. 14.00: Åbent Hus på skole og landbrug.

kl. 15.00: Kaffe


Deltagebetaling: Kr. 150,- som betales ved ankomsten.

NB! Kontakt gerne andre fra din årgang. Alle er velkomne.

Venlig hilsen

Foreningen Graasten Elever
v. /Rasmus Lehmann, formand

Gråsten Landbrugsskole
v/ Henriette og Bjarne Ebbesen, forstanderpar