<< Tilbage

PÅ PLAKATEN
Højskoleaften (3)
Højskoleaften (4)
Afslutningsaften
Afslutningsaften for GF2 på EUD og EUX samt EUX-1. hf


Torsdag d. 21. juni. afholdes afslutning for elever på GF2 på både EUD og EUX samt EUX-1. HF.

I de sidste par uger inden afslutningsaftenen er der travlhed på alle 3 forløb.

EUD-GF2
Eleverne skal til både grundfagseksamen i enten Biologi eller Naturfag og efterfølgende til mundtlig eksamens i en tværfaglig grundforløbsprøve i landbrugsfag.


EUX-GF2
Eleverne skal på dette forløb til eksamen i både en tværfaglig eksamen i landbrugsfag samt i. Matematik på C-niveau


EUX-1.HF
Eleverne afslutter dette skoleophold med en række prøver og eksaminer.
Der aflægges prøve i sprøjtecertifikatets delprøve 2 og 3.

Hertil kommer en mundtlig eksamen i hver af de 2 udtrukne gymnasiefag, som i år er Biologi B og Erhvervsøkonomi C-niveau. Hertil kommer årsprøver i Matematik B-niveau samt Dansk A-niveau. Sluttelig udarbejder de en tværfaglig afsluttende opgave i landbrugsfagene.

Så stor prøve- og eksamensaktivitet inden sommeren og en ny praktikperiode venter.

Tid:
Torsdag d. 21. juni 2018Lørdag 16. februar
Information
Kommende arrangementer  

Her kan du se kommende arrangementer på Gråsten Landbrugsskole

Søg
Fra dato:
Til dato: