Uddannelsesplaner  

Vi anbefaler, at du kontakter vejlederne på skolen i forbindelse med udarbejdelse af en ny ansættelsesaftale og uddannelsesplan.

Anette kan kontaktes på mail: ac@gl.dk eller tlf. 73653604