Bekendtgørelser  

Bekendtgørelser om erhvervsuddannelser,
Bek. 367 af 19/04/2016.
Klik her >>>

Bekendtgørelser om landbrugsuddannelsen, Bek. 249 af 14/03/2016
Klik her >>>