Uddannelsesaftale  

Ved ansættelse af en elev skal der senest ved ansættelsesforholdets start indgås en uddannelsesaftale mellem praktikvirksomhed og elev samt et tillæg til uddannelsesaftalens pkt. 8 (særskilt blanket).

Den udfyldte uddannelsesaftale indsendes i original til den skole, som eleven har valgt som uddannelsessted.

Uddannelsesaftalen registreres og kopi af uddannelsesaftalen samt uddannelsesplan returneres til både elevs og arbejdsgivers e-boks.

Originalen opbevares på skolen.

Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse.

Der er en gensidig prøvetid på 3 mdr. hvorefter aftalen er uopsigelig for begge parter. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden varsel fra dag til dag og uden begrundelse.

Husk indsendelse af ophævelse af uddannelsesaftalen.

Er du i tvivl vedrørende udfyldelse af uddannelsesaftalen, kan du kontakte Studie- og karrierecentret.

I nedenstående link finder du blanketter vedrørende uddannelsesaftale, tillæg og ophævelse


Klik her >>>


Når uddannelsesaftalen er færdigregistreret i skolens administrative system er AUB (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) samtidig underrettet omkring elev/læremesterforholdet. Det gælder eksempelvis for lønrefusion under skoleperioder.