Uddannelsesaftale  

Ved ansættelse af en elev skal der senest ved ansættelsesforholdets start indgås en uddannelsesaftale mellem praktikvirksomhed og elev samt et tillæg til uddannelsesaftalens pkt. 7 (særskilt blanket).

Den udfyldte uddannelsesaftale indsendes eller mailes til den skole, som eleven har valgt som uddannelsessted.
* fra 1. januar 2018 er det tilstrækkeligt at maile uddannelsesaftalen til skolen, men vær opmærksom på cpr. nr. og reglerne for sikker på post.

Uddannelsesaftalen registreres og kopi af uddannelsesaftalen samt uddannelsesplan returneres til både elevs og arbejdsgivers e-boks.

Uddannelsesaftalen skal være underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse.

Der er en gensidig prøvetid på 3 mdr. hvorefter aftalen er uopsigelig for begge parter. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden varsel fra dag til dag og uden begrundelse.

Husk indsendelse af ophævelse af uddannelsesaftalen.

Er du i tvivl vedrørende udfyldelse af uddannelsesaftalen, kan du kontakte Studie- og karrierecentret.

I nedenstående link finder du blanketter vedrørende uddannelsesaftale, tillæg og ophævelse


Klik her >>>


Når uddannelsesaftalen er færdigregistreret i skolens administrative system er AUB (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) samtidig underrettet omkring elev/læremesterforholdet. Det gælder eksempelvis for lønrefusion under skoleperioder samt andre bonusordninger, der administreres af AUB.