Udstationering i ind- og udland  Udstationering kan foregå i både ind- og udland.

Udstationering i indland sker typisk med det formål, at eleven kan blive oplært i områder, som den enkelte praktikvirksomhed ikke kan tilbyde.

Udstationering i udland giver såvel elev som praktikvirksomhed og erhvervet som helhed en bedre tilpasning til det internationale arbejdsmarked.

Landbruget i Danmark har stolte traditioner for at søge viden og informationer i udlandet.

Udstationering kan ske til lande i hele verden. Varighed af et ophold udlandet er typisk 3-12 mdr. - det skal som minimum have en varighed af 1 måned. I princippet kan al praktik tages i udlandet. Det er typisk eleven, som er den udfarende kraft.

Økonomisk og oplæringsmæssigt er det praktikvirksomheden, der er ansvarlig ved udstationering. Du kan, som arbejdsgiver finde de formularer, der skal udfyldes i forbindelse med udstationering af din elev på hjemmesiden VIRK Klik her >>>

Husk at kontakte Studie- og karrierecentret så hurtigt som muligt inden udrejsen finder sted. Vi har stor erfaring i at vejlede i forbindelse med udstationering og ophold i udlandet.

Der er flere forhold som SKAL være på plads inden udrejse.

Økonomisk er der meget fordelagtige forhold både med hensyn til refusion for udgifter til transport, supplerende løn og opsøgende arbejde.

Har du supplerende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Studie- og karrierecentret, så har vi gode erfaringer med et fælles møde mellem arbejdsgiver og elev så alle forhold bliver aftalt.