Løn og ansættelsesforhold  

Praktikvirksomheden skal aflønne elever under de praktikperioder og skoleophold, som er omfattet uddannelsesaftalen. Uddannelsesaftalen skal som minimum indeholde mindst ét hovedforløb.

Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn.

Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F).

Se aktuelle satser på: www.jordbrugetsuddannelser.dk

Klik her>>>


Elever indplaceres lønmæssigt, således at ancienniteten regnes fra uddannelsens afslutning.

Elever, som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale, kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold på hjemmesiden for Jordbrugets uddannelser.

Klik her>>>


Der gælder specielle aftaler med hensyn til løn og refusion ved ansættelse af voksenelever over 25 år. Kontakt os for yderligere oplysninger og se nærmere på hjemmesiden for Jordbrugets uddannelser.