Godkendelse som praktikplads  

De praktikpladser eleverne arbejder på under deres uddannelser, skal være godkendte.

Du skal sikre dig, at din virksomhed er godkendt som praktikplads. Hvis du tidligere har haft elever, skal du tjekke at din godkendelse stadig er gældende/ikke er udløbet (du skal regodkendes hver 4. år). I enkelte tilfælde kan godkendelsen være af kortere varighed.

Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte os på studie- og karrierecentret, så kan vi undersøge det.

Du søger om godkendelse/regodkendelse hos Landbrugsuddannelsesudvalget, som er sammensat af repræsentanter fra Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A), Landbrug og Fødevarer samt Fagligt Fælles Forbund (3F).
Klik her >>>

Ansøgningen er et elektronisk ansøgningsskema, som sendes direkte til udvalget, når indtastning er godkendt og afsluttet.

Afgørelsen træffes på baggrund af en vurdering af virksomhedens muligheder for at gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de fastsatte praktikregler samt om virksomheden i øvrigt kan give elever et tilfredsstillende oplæringsforhold.

En evt. klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende praktikpladser, Vester Voldgade 123, 1552 København V.