Rolle som praktikvirksomhed  

Hvad vil det sige at være praktikvirksomhed for elever, som har valgt en uddannelse inden for landbruget?

At være praktikvirksomhed/læremester for en elev i gang med landbrugsuddannelsen vil sige, at du har lyst til at arbejde med unge mennesker og oplære unge i det erhverv, du selv er uddannet og arbejder indenfor.

Ved ansættelse af elever, skal man huske at introducere og oplære eleverne, ikke kun i de opgaver man umiddelbart har tiltænkt eleven på virksomheden, men i henhold til de målpinde der er besluttet i bekendtgørelsen. Målpindene til trin 1 og trin 2 praktikken fremgår af praktikerklæringerne til henholdsvis landbrugsassistent, landmand planter eller landmand husdyr.
Klik her >>>


Skolen kommer i løbet af trin 1 praktikken på besøg hos elev og arbejdsgiver. Formålet med besøget er at sikre, at eleven får en god oplæring, så den teoretiske og praktiske undervisning kobles sammen. Desuden er besøget med til at sikre, at eleven trives, har et godt netværk og en god dialog med praktikvirksomheden. Forventningsafstemning til praktikken mellem elev og praktikvirksomhed, således at eleven når de mål der er sat i uddannelsen og at eleven fastholdes i uddannelsen.

Nedenfor kan du downloade en tjekliste i PDF-format for praktikvirksomheden.

>>Hent her<<