Generalforsamling d. 22. maj 2019  


  

 
Tirsdag,den 21. maj 2019 på Gråsten LandbrugsskoleKl. 18.30 Spisning

Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning fra bestyrelsen for
Gråsten Landbrugsskole
4. Orientering om skolens regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til
Gråsten Landbrugsskoles skolekreds.

På valg er:
Søren Andersen (modtager genvalg) og
Helle Kreiberg (modtager ikke genvalg)

6. Indkomne forslag
7. Eventuelt


Med venlig hilsen

Gråsten Landbrugsskole
Esben S. Lauridsen Bjarne Ebbesen
Formand Forstander

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til lcj@gl.dk senest
onsdag den 15. maj.