Unges nye favorituddannelse er EUX-landbrug  

Pressemeddelelse  


  
EUX-elev Steffen Pedersen og kvæglærer Annika Engebjerg
 
Eleverne vil gerne bruge både hænder og hoved.

På Gråsten Landbrugsskole er eleverne fra EUX-klassen i dag i stalden for at hjælpe til med at klovbeskære køerne og lære om ensilage.

Selvom EUX-uddannelsen er en gymnasial-uddannelse, så har stort set alle 22 elever i klassen valgt uddannelsen, fordi de gerne vil mere end sidde i et klasselokale, de vil nemlig også ud at lave noget praktisk arbejde.


Deres lærer Annika Engebjerg er ikke overrasket over, at det forholdsvise nye uddannelsestilbud er populært blandt eleverne.

"EUX-uddannelsen lykkes med at kombinere praktisk arbejde med teorien fra gymnasiet, og de unge synes, at det er utrolig attraktivt, at de både har en studentereksamen og et bevis som faglært landmand, når de er færdige efter fire år.

EUX giver unge gåpåmod, og de udvikler sig meget i de fire år. Jeg kan godt forstå, at EUX-landbrug på så kort tid er blevet utrolig populær," fortæller Annika Engebjerg, lærer på EUX-uddannelsen på Gråsten Landbrugsskole.

Kan nemt skifte karrierespor
Langt de fleste af eleverne vil være landmænd, men de bruger også uddannelsen som en sikring for fremtiden, på den måde at hvis de om nogle år finder ud af, at de vil læse videre, så kan de nemt gøre det. En af dem er 17-årige Steffen Pedersen, som er i gang med sit første år på EUX.

"Jeg startede på uddannelsen til landbrugs-maskinmekaniker, men den passede bare ikke til mig. Derfor sprang jeg over på EUX-landbrug, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg er glad for, at jeg med EUX ikke binder mig til én uddannelse resten af livet. Det kan jo være, at jeg vil lave noget andet om fem år, og så kan jeg starte op med det samme, forbi jeg også har den gymnasiale eksamen med mig," fortæller Steffen Pedersen, mens han sammen med sin lærer Annika Engebjerg går en tur gennem kvægstalden for at kigge til kalvene.

Praktisk indgang til dyrlægestudiet
Ikke alle vil være landmænd, nogle af eleverne sigter mod at blive rådgivere eller dyrlæger, og de ser EUX-landbrug, som en god vej at gå for at nå det mål.

"Vi får nogle unge mennesker ud i den anden ende, som kan koble teori og praksis på en god måde, da de både har en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. Det er en meget anderledes gymnasieuddannelse, og der sker hele tiden noget nyt, så eleverne ikke fastholdes i situationer, hvor de ikke helt kan følge med. De laver nemlig oftest noget, som de er gode til. Jeg er sikker på, at der i de næste par år vil komme mange flere elever på EUX-uddannelsen," forudser Annika Engebjerg.

Tjekker teori i stalden
Ifølge hende har Gråsten Landbrugsskole fået organiseret uddannelsen perfekt til de unge.

"Vi har ansat tre gymnasielærere på landbrugsskolen. Det vil sige, at vores EUX-elever har alle deres timer her på landbrugsskolen. Vi har den fordel her på Gråsten, at vi kan gøre tingene synlige ved at gå i staldene. De uerfarne elever får masser af staldpraktik lige fra første skoledag. Men også de mere erfarne går i stalden og bruger resultaterne fra landbruget i deres opgaver.

Samspillet mellem fagene er godt, og undervises der f.eks. i biologi, så giver det god mening for eleverne at gå direkte i stalden bagefter for at koble den teoretiske viden til det landbrugsfaglige. Eleverne kører ikke død i teori, da det hele tiden kobles til stald- og markpraktik," forklarer Annika Engebjerg.

Det at kunne følge med i livet i stalden og marken, har ifølge Steffen Pedersen stor værdi. I dag følger eleverne bl.a. en ko som meget snart skal kælve.

"Teori er en ting, men virkeligheden er ind i mellem anderledes, og det oplever vi herude i stalden. Stalden er kompleks, og vi kan spørge dem, der arbejder her for at få mere viden," siger Steffen Pedersen.


Vil du vide mere om EUX-uddannelsen er du velkommen til at kontakte skolen på tlf. 7465 1024