SSO på EUX-1hf  


  

 
Eleverne på EUX-1hf arbejder med deres SSO opgave fra tirsdag i uge 11 og en uge frem.

Med udgangspunkt i et eller to af gymnasiefagene, skal der udarbejdes en opgave som udarbejdes udfra en stillet problemformulering.

Eleverne har valgt emner inden for mange forskellige områder og har valgt fag som biologi, engelsk, samfundsfag, matematik og dansk og mange af emnerne har en landbrugsvinkel på.

Opgaverne bedømmes af både skolens gymnasielærere og ekstern censur.