LAU - Landbrugets Akademiuddannelse  


  

 
Landbrugets akademiuddannelse

Akademi- og merkonomuddannelse er efteruddannelse på deltid, som du kan gennemføre ved siden af dit job eller samtidig med din lederuddannelse.

De 6 akademifag er:
  • Projektledelse
  • Ledelse i praksis
  • Anvendt økonomi
  • Erhvervsøkonomi
  • Afsætningsstrategi
  • Præsentationsteknik

Nogle af akademifagene indgår som en del af produktionsleder og agrarøkonomuddannelsen mens andre er supplerende fag.

Hvert fag giver 5-10 ECTS point.

Fagene strækker sig over 32-64 lektioner - halve eller hele dage i løbet af efteråret og foråret.

Der afsluttes med en skriftlig / mundtlig eksamen.

Pris pr. fag varierer fra 1600 kr. til 5600 kr.

Adgangskrav
- Faglært eller student
- 2 års relevant erhvervserfaring

Tilmelding og yderligere info fås på dk@gl.dk / tlf. 2579 4502