Morten, Jerik, Niels og Helena fortæller  


  
Morten, Jerik, Helena og Niels
 
Morten Maigaard Sørensen, Studenterforløb 2013
Gråsten Landbrugsskole og studenterforløbet var en unik mulighed for at prøve flere kræfter med landbrugserhvervet efter gymnasiet. Forløbet var først og fremmest en social succes med gode mennesker og godt samvær, hvor den fælles interesse for landbrug blev dyrket fagligt. Et forløb, der har givet mig store fordele i mit nuværende studie på Københavns Universitet.

Den praktiske ballast fra landbrugsskolen og praktikforløb i ind- og udland, gør koblingen til teori nemmere. Mit forløb på landbrugsskolen har også været en fordel i forbindelse med studiejobs ved Landbrug & Fødevarer, DAKOFO og Seges.

Fakta:
Skoledreng ved malkekvægsbesætning
STX eksamen 2013
Studenterforløb GL 2013
Praktik i New Zealand 2014
Bachelor Husdyrvidenskab 2014-2017
Opstart af ammekvægsbesætning til naturpleje, i dag 80 moderdyr.
Studiejob: Landbrug & Fødevarer, DAKOFO, Seges Kvæg
Vinterstart kandidat i husdyrvidenskab 2018

Jerik Kryhlmand Iversen, Studenterforløbet 2013
Studenterforløbet på Gråsten Landbrugsskole har gjort at jeg er kommet i gang med et spændende job og karriere inden for landbruget. Jeg arbejder i dag som driftsleder ved Dansk Landbrugs Management, Vallø.

Samtidig gav studendterforløbet mig mulighed for at komme ud at opleve verden. Jeg har bl.a. arbejdet 1 år på en æbleplantage i Australien - først som backpacker - siden som manager.

Jeg håber mange andre studenter vil gribe chancen og de spændende muligheder en landbrugsuddannelse kan give.

Niels Juul Belling, Studenterforløb 2013
Studenterforløbet på Gråsten Landbrugsskole har givet mig et bredt og solidt kendskab til landbrugserhvervet som helhed, som styrker min position i mit studie på Københavns Universitet.

Studenterforløbet var en unik mulighed for at møde andre engagerede unge med lyst til erhvervet. Jeg oplevede engagerede, motiverende og videbegærlige undervisere, der har givet mig inspiration i mit studiejob som øvelseslærer på universitet, hvor jeg i stor grad benytter eksempler fra det praktiske landbrugserhverv, for at sikre reel forståelse.
Jeg oplever det som en stor styrke at have praktisk forståelse i en teoretisk verden. Det gør mig i stand til at forholde mig nuanceret til den teori, vi arbejder med på studiet, og det gør den lettere at forstå.

Studenterforløbet giver et stærkt og solidt afsæt til den, som vælger at studere videre på en videregående uddannelse.

Fakta:
Skoledreng ved malkekvægsbesætning
STX 2013
Studenterforløb GL 2013
Praktik i Canada 2014
Bachelor Jordbrugsøkonomi 2014-2017
Opstart af ammekvægsbesætning til naturpleje, i dag 80 moderdyr
Studiejob: Øvelseslærer ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Helena Houbak Kristiansen, Studenterforløb 2009
Studenterforløbet på Gråsten Landbrugsskole var for mig et springbræt til fremtiden.

Jeg kom helt uden landbrugserfaring og drømte om at blive dyrlæge. Studenterforløbet og efterfølgende praktik på en økologisk kvæggård gjorde, at jeg blev optaget på Veterinærmedicin gennem kvote 2 året efter.

Jeg er glad for den ballast, studenterforløbet gav mig - både fagligt og praktisk, fordi jeg nu rent faktisk forstår hvad landmanden arbejder med, men også især fordi det gav mig venner for livet.


Generel info om Studenterforløbet:

Studenterforløbet på GL = højt fagligt niveau i et spændende studiemiljø

Studenterforløbet er et afkortet forløb, hvor du på kun 21 uger tager både grundforløb og 1. hovedforløb.

Studenterforløbet er for alle, der har en gymnasial uddannelse hvad enten det er STX, HHX, HTX eller HF.

Næste hold begynder d. 14. august 2017- 12. januar 2018.

Du bliver undervist i fagområder indenfor bla. husdyr, planter, naturpleje, biologi, genteknologi i landbruget, bæredygtighed, naturfag, økologi, teknik og økonomi.

Desuden er der mulighed for at vælge forskellige valgfrie specialefag.

Undervisningen vil være teoretisk klasseundervisning samt praktiske opgaver og øvelser. Skolens maskinhal, staldene på skolens landbrug Fiskbæk samt lokale landbrugsbedrifter vil danne rammen om den praktiske undervisning.

Studenterforløbet er både for dig, som gerne vil fortsætte i uddannelsen til Landmand og på Lederuddannelsen, men også til dig, som planlægger at tage en videregående uddannelse til f.eks. dyrlæge, agronom, cand. scient i Agrobiologi, jordbrugsøkonom eller jordbrugsteknolog.

Ring og snak med en af vores vejledere for mere information:

Dorthe Kreiberg, tlf. 25794502, dk@gl.dk

Kirsten Nielsen, tlf. 61627724, kbn@gl.dk

Anette D. Ehlert, tlf. 73653604, ac@gl.dk

eller tag kontakt til skolens kontor på tlf. 7465 1024