Økologicase  


  

 
Eleverne på 1.HF på både EUX og EUD arbejder med tværfaglig økologicase.

Undervejs er der indlæg ved både skolens faglærere og økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening omkring både markbrug og husdyrproduktion.