Cases på 2. hovedforløb   


  
Pløjefri dyrkning
 
I uge 48 arbejder alle elever på 2. hovedforløb med cases, hvor der vælges mellem emnerne:

  • Drømmestalde til svin
  • Pløjefri dyrkning - fra dybdeharvning til no till
  • Klovcase - klovsundhed hos kvæg
  • Økologisk produktion - planter, svin og kvæg