Arealforvaltning på AØ   


  
Besøg på Rønshauge
 
Studerende på agrarøkonom har haft arealforvaltning på skemaet. Efter teoretiske timer på klassen afsluttede undervisningsforløbet med en ekskursion hvor der deltog AØ studerende fra både Gråsten Landbrugsskole og EAAA.

Første besøg var på SEGES i Skejby, hvor der foruden en generelt info om stedet var faglige oplæg om natur- og arealforvaltning.

Herefter var der besøg på Rønshauge hvor driftslederen for markbruget fortalte virksomheden generelt og om naturtiltag på bedriften.