Eksamenstid  


  

 
Januar er en eksamenstid på Gråsten Landbrugsskole.

2. hovedforløb udarbejder eleverne en eksamensopgave med udgangspunkt i 3 lokale bedrifter med hhv. svine-, kvæg- og planteproduktion. Opgaven forsvares mundtlig inden beviset som faglært landmand er i hus

Studenterforløbet aflægger prøve i sprøjtecertifikatets delprøve 1 og 4 og udarbejder en afsluttende opgave de sidste 3 dage på forløbet. Herefter venter den første praktikperiode.

EUX-1.HF er der i år udtrukket fysik C-niveau til eksamen her midtvejs i forløbet. Eksamenen er en mundtlig eksamen. Herefter fortsættes på 1. hf delen med

For elever på både GF1 og EUX-GF1 gælder det afsluttende portfolieskrivning samt mundtlig eksamen i dansk og herefter fortsætter eleverne på GF2 og EUX-GF2.